SuperSport sport DUPLEX Honda Civic (V) 3 Sedan Combi Typ ej9, EK3 ￾r 11/95-02/01 versioner motor 1.4i, 1.5i (bensin 66,84 KW) Godk„nnande delar intyg TšV õ 19,3